Indbyggertal

Udvikling i sognets og landsbyens indbyggertal fra 1787 til 1940


Den første folketælling i Danmark blev gennemført i 1769.

For tiden før 1769 kan man finde enkelte oplysninger i f.eks. skattelister, der blevet lavet, når kongerne måtte udskrive ekstraskatter.

Det var således tilfældet i 1660, hvor statskassen var tom efter en af svenskekrigene.
Historikeren Johan Ottosen beskrev situationen således:
'Da Carl Gustavs hær i sommeren 1660 drog bort fra Sjælland, hvor den havde ligget i næsten 2 år, var Danmark et ødelagt og opløst land. Overalt var der forladte gårde i stort tal og folketomme landsbyer, hvis beboere nu frygtsomt og fåtalligt søgte tilbage til dem. Udstrakte marker lå upløjede hen, så lyngen kunne brede sig over dem. Ulvene viste sig i større tal end før'.

For at genopbygge det ødelagte samfund udskrev kongen (Frederik IV) en 'kopskat' (en afgift pr. hoved). I skattelisten var opført 32 husstande i Vester Egede med i alt 137 personer.(tallet i parentes angiver antallet af 'hoveder' i husstanden):

Gårdmænd: Marchus Skytte (7), Laurs Andersen (7), Laurs Pedersen (4), Hans Knudsen (8), Laurs Jørgensen (4), Jens Hansen (8), Christen Udrider (4), Laurs Jensen (5), Esben Olsen (4), Oluf Knudsen (5), Jacob Hansen (6), Knud Laursen (5), Niels Hansen (5), Anders Møller (6).
Husmænd: Peder Andersen (5), Christoffer Smed (3), Oluf Knudsen (4), Hans Rejnholt (3), Hans Laursen (6), Anna Røgters (4), Jep Pil (2), Søren Skrædder (2), Jens Hvid (5), Folmer Pedersen (3), Peder Bødker (3), Christoffer Nielsen (3), Erik Skomager (3), Hans Høy (2), Niels Brun (3), Søren Laursen (3), Mogens Væver (3), Mikkel Tulle (2).

Fra 1769 til 1970 er med varierende mellemrum afholdt folketællinger i Danmark.
I øjeblikket er tællingerne fra 1787 til 1940 offentligt tilgængelige.
I 1968 blev det 'Centrale Personregister' (CPR) oprettet, og siden 1970 er der ikke gennemført folketællinger i traditionel forstand.


Tabellen herunder viser udviklingen i folketallet 1787-1940 i

·         Hele Vester Egede sogn, der består af ejerlavene Vester Egede by og Rønnede by.

·         Ejerlavet 'Vester Egede by', der omfatter selve landsbyen Vester Egede samt Vester Egede Overdrev og Vester Egede Mark.

(Klik på årstallet for at åbne detaljeret folketælling)

Folketæl-
lingsår
Hele Vester
Egede sogn
Heraf ejerlavet
Vester Egede by
Samlet
indb.tal
Samlet
indb.tal
Heraf
0-14 år
1787 385 275 87
1801 432 308 99
1834 552 382 149
1840 563 388 139
1845 589 411 146
1850 613 432 153
1855 633 439 155
1860 677 482 171
1870 675 507 191
1880 677 499 172
1890 640 480 161
1901 570 386 111
1906 519 343 106
1916 506 311 108
1921 462 282 102
1925 492 288 103
1930 489 278 96
1940 507 258 73

Som det fremgår, steg indbyggertallet i Vester Egede kraftigt fra omkring år 1800 til ca. 1870 - for derefter at falde med næsten samme antal frem til 1940.

Det højeste indbyggertal blev registreret ved folketællingen i 1870, hvor over 500 personer boede i landsbyen Vester Egede med 'opland'.
Heraf var de 191 børn under 15 år.

Der må have været gang i landsbylivet på den tid, og de mange børn må nok have givet trængsel i skolen - også selv om der var blevet bygget en ny skolebygning omkring 1860.
At dømme ud fra folketællingen i 1870 var der kun 1 lærer (Johan V. Sindahl) til at undervise børnene fra hele sognet.

Som nævnt er detaljerede folketællinger p.t. kun tilgængelige indtil 1930.

På grund af mekaniseringen, afvandringen fra landbruget, faldende børnetal m.m. må det antages, at faldet i indbyggertallet er fortsat helt op til vore dage.

I dag (2016) bor der næppe mere end 100-150 mennesker i det samme geografiske område, hvor der i 1870 boede over 500.


Kommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

gixmo.dk

 Denne side er redigeret d.  25. juni 2021