Kilder til 'Optegnelser om Vester Egede'

De vigtigste kilder til 'Optegnelser om Vester Egede':

 • 'Vester Egede Sogn i Gamle Dage' (Håndskrevet notat) - Niels Stenfeldt 1930(Notatet findes i et ringbind på Næstvedegnens Arkiv i Næstved)
 • Optegnelser om Gisselfeld - Godsforvalter O. F. C. Rasmussen 1868
 • Fragmenter af Bregentved-Gisselfeld Birks Historie (M. Schaumburg-Müller, 1982)
 • Wibergs Præstehistorie
 • Danmarks Præste- og sognehistorie 1849-1949, Roskilde Stift - Poul Nedergaard, 1954
 • Danmarks Kirker, Præstø amt, Chr. Axel Jensen & Victor Hermansen, 1933-1935
 • Biskop J. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-1853, Bjørn Kornerup, 1937
 • Sjællands Stifts Degnehistorie - Anders Petersen 1899
 • Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830 - Johs. C. Jessen 1950
 • Valgprotokoller for Vester Egede sogn 1841-1950
 • Skattelister for Vester Egede sogn 1948-1961
 • Vester Egede kommunes arkiv (Landsarkivet)
 • Protokoller for Vester Egede skole (Landsarkivet)
 • Kirkebøger for Vester Egede sogn 1641-1960
 • Folketællinger for Vester Egede sogn 1787-1930
 • Realregister 1758-1950 for V. Egede sogn (tinglyste dokumenter).
 • Brandforsikringsprotokoller for 'Landbygningernes Alm. Brandforsikring'
 • Gamle matrikelkort - Kort- og Matrikelstyrelsen
 • Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt (E. Nystrøm)
 • Trøst-Hansens Sognekort, 1931Kommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021