Samtidshistorie - 'Tidslinie'

Når man læser om præsterne, degnene eller gårdmændene i Vester Egede, kan det måske være svært at placere disse rent tidsmæssigt i forhold til begivenheder i Danmarks- eller verdenshistorien.

Herunder er derfor medtaget et udpluk af små og store begivenheder i perioden
fra år 1500 til 1899.

1500  -  1550  -  1600  -  1650  -  1700  -  1750  -  1800  -  1850


Tekst

1481-1513

Kong Hans - Konge i Danmark 1481-1513, i Norge 1583-1513, i Sverige 1497-1501

1500

Københavns indbyggertal runder 10.000

1503

Leonard da Vinci maler det berømte billede "Mona Lisa"

1505

Den første europæiske avis udkommer i Augsburg, Tyskland

1510

Lommeuret bliver opfundet i Nürnberg, Tyskland

1513-1523

Christian II - Konge i Danmark og Norge 1513-1523 og i Sverige 1520-1523

1512

Polakken Kopernikus slår fast, at jorden ikke er universets centrum, men at den drejer sig om solen

1514

Det første apotekerprivilegium udstedes i København

1515

Man begynder at bruge tallerkner, ved det danske hof

1518

Der bliver i Europa konstrueret briller for svagtseende

1523-1533

Frederik I - Konge i Danmark og Norge 1523-1533

1525

Skipper Clement bortfører 2 af flådens skibe, for at kæmpe for Christian II´s tilbagevenden til tronen.

1528

I Malmø i Sverige udgives den første danske salmebog

1534-1559

Christian III - Konge i Danmark og Norge 1534-1559

1534

Fra 1534 - 36 raser den danske borgerkrig, Grevens fejde i Danmark

1536

Reformationen gennemføres i Danmark

1538

Kaffe begynder at vinde udbredelse i Europa

1539

I Tyskland opsættes det første juletræ, foran Strassburgs domkirke

1540

2 kvinder bliver brændt på Møn, som værende hekse

1543

Sukker bliver for første gang nævnt i Danmark.

1546

Pest i København

1546

Astronomen Thyco Brahe bliver født

1546

Martin Luther dør

1550

Christian III´s danske bibel udkommer

1553

Pest i København

1554

For første gang nævnes kartofler i Europa

1555

Ved freden i Augsburg godkender katolicismen og protestantismen, gensidigt hinanden

1558

I Danmark gennemføres en fattiglovgivning, der skal betales over kirketiende. Midlerne skal bruges til at tage sig af samfundets syge og fattige

1559-1588

Frederik II - Konge i Danmark og Norge 1559-1588

1563

Den nordiske syvårskrig bryder ud.

1564

Shakespeare fødes

1565

Herlufsholm skole ved Næstved grundlægges

1575

I Paris runder man 300.000 indbyggere og i London 180.000

1576

I København forbydes det at holde svin, et forbud der dog ikke efterleves

1576

På øen Hven påbegyndes byggeriet af Astronomen Tycho Brahe`s observatorium Uranienborg

1583

Pest i Danmark - Omkring 9.000 dør

1585

I Venezia åbner Europas første offentlige bank

1588-1648

Konge i Danmark og Norge 1588-1648

1590

I København brændes 13 kvinder for 'hekseri'

1590

Galilei opfinder termometeret

1600

Man mener, at der på jorden nu bor omkring 600 mio. mennesker

1601

Astronomen Tycho Brahe dør 54 år gl. i Prag

1603

Shakespeare skriver 'Hamlet'

1608

Kikkerten opfindes

1610

Hollandske købmænd bringer te med hjem fra Kina

1617

Danmark erhverver kolonien Trankebar

1617

Det Ostindiske Kompagni oprettes (Danmarks første aktieselskab)

1618

30 års krigen starter i Europa

1629

Den teologiske embedseksamen indføres i Danmark

1629

Niels Juel fødes - Senere dansk søhelt

1639

Det første guldhorn findes i Gallehus ved Tønder

1643

Corfitz Ulfeldt bliver rigshovmester

1643-1645

Torstensonkrigen - Sverige angreb Danmark med det formål at erobre de danske provinser Skåne, Halland og Blekinge

1645

Ved Brømesbro slutter Danmark fred med Sverige.
Danmark måtte afstå Jämtland, Härjedalen, Gotland samt Øsel

1648

30 års krigen slutter

1648-1670

Frederik III - Konge i Danmark og Norge 1648-1670

1654

Pest i København - Ca. 9.000 døde

1657-1660

Karl Gustav krigene - Med krigen var det den danske konges mål at generobre de områder, vi havde tabt i 1645.
I stedet tabte vi krigen og måtte afstå Skåne (med Bornholm), Halland og Blekinge m.m.

1658

Den Kgl. Livgarde oprettes af Frederik d. 3

1660

Enevælden indføres - Reglerne blev senere nedskrevet i 'Kongeloven' af 1665'.
Den nye styreform svækkede adelens magt, og gav næsten uindskrænkede beføjelser til kongen, der 'var sat til at regerer landet af gud'.

1665

Den danske Kongelov udarbejdes af Peder Schumacher, der senere blev adlet under navnet Griffenfeldt.

1670-1699

Christian V - Konge i Danmark og Norge 1670-1699

1671

Dannebrogsordenen indstiftes af Christian V

1673

Jordemodereksamen indføres i Danmark

1675

Danskeren Ole Rømer fremlægger sin epokegørende opdagelse af lysets hastighed

1675-1679

Den Skånske Krig - Danmark forsøgte at generobre de områder, der var tabt i 1660.
Krigen endte uafgjort og uden afståelse af landområder

1676

L'hombre spillet vinder indpas i Danmark

1676

Peder Griffenfeldt styrtes og dømmes til døden. Dommen blev dog i sidste øjeblik ændret til livsvarigt fængsel.

1681

I København indføres offentlig gadebelysning - 500 tranlygter opsættes.

1683

I Danmark indføres ensartet mål og vægt

1683

Christian V's 'Danske Lov' udgives - Nu samme lovregler i hele landet

1684

Født: Forfatteren Ludvig Holberg - I Bergen (Norge)

1685

Født: Johan Sebastian Bach - Senere verdensberømt komponist

1686

Newton offentliggør sin opdagelse af tyngdeloven

1688

Den nye matrikel udarbejdes - Jordens værdi angives i 'Tønder Hartkorn'

1690

Født: Peder Wessel (SøheltenTordenskjold) - I Trondheim i Norge

1693

Den sidste danske heksebrænding finder sted

1694

I England oprettes 'Bank of England'

1697

Død: Den danske søhelt Niels Juel

1698

Død: Leonora Christina Ulfeldt (77 år gl.) - Hun var datter af Christian d. 4.
og 15 år gammel blev hun gift med den senere rigshofmester Corfitz Ulfeldt, som i 1663 blev dømt til døden for højforræderi.

1699-1730

Frederik IV - Konge i Danmark og Norge 1699-1730

1700

Den 'Gregorianske kalender' indføres i Danmark d. 1. marts 1700.
Den 'Julianske kalender' stoppede d. 18. februar. Nogle mente derfor, at der blev 'stjålet' 11 dage af deres liv.

1700

Kakao dukker første gang op i Danmark

1709-1720

Den store Nordiske krig - En krig, hvor flere lande (Rusland, Polen, Danmark m.fl.) kæmpede mod Sverige, som da var en stormagt.
Danmark hverken vandt eller tabte landområder ved denne krig.

1709

Vinteren er så hård, at man kan køre på slæde fra Sjælland til Bornholm

1711

Byldepest i København (Den sorte død) - Ca. 20.000 døde

1715

Ludvig 14. af Frankrig ('Solkongen') dør 77 år gl. en regeringsperiode på 72 år, den længst regerende hersker i europæisk historie

1720

Død: Peder Wessel (Tordenskjold) bliver dræbt i en duel (30 år)

1721-1727

Frederik d. 4. opretter 240 såkaldte Rytterskoler i landets 12 rytterdistrikter

1728

Københavns Brand 1728 - 2/5 af byen går til, deriblandt rådhuset, flere kirker og
1700 huse - ca. 4.000 familier bliver husvilde

1730-1746

Christian VI - Konge i Danmark og Norge 1730-1746

1733

Stavnsbåndet indføres

1734

Det 2. guldhorn findes ved Callehus

1735

Den stærkt religiøse Christian VI forbyder skuespil, maskerader mm. på søn- og helligdage

1736

Konfirmationen med obligatorisk konfirmationsforberedelse bliver indført

1739

Almueskole med almindelig undervisningspligt indføres overalt i landet -
Blev kaldt ’den sorte skole’ på grund af de sorte kjoler degnen og præsten skulle bære - I modsætning til tidligere var undervisningen nu gratis.
Pensum var bibelhistorie mundtlig og skriftlig dansk samt regning.
Af hensyn til børnearbejdet hjemme på gårdene var skolen lukket i pløje- og høst-tiden. I praksis det betød det, at der som regel kun var undervisning om vinteren

1741

Den danske opdagelsesrejsende Vitus Bering dør af 'skørbug' på en ubeboet ø i nærheden af Alaska

1745

Kvægpest i Danmark

1746-1766

Frederik V - Konge i Danmark og Norge 1746-1766

1748

Det Kongelige Teater begynder sit virke på Kongens Nytorv i København.

1749

Danmarks første avis - Berlingske Tidende - udkommer den 3. januar

1750

Død: Komponisten Johan Sebastian Bach (65 år)

1752

Født: Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart bliver født i Salzburg.
Han dør i 1791 (35 år gl.)

1754

Død: Forfatteren Ludvig Holberg dør i København 70 år gl.

1756

Højrekørsel påbydes i København

1758

D��d: Hans Egede - ’Grønlands Apostel' - dør 72 år gl.

1764

Død: Hans Adolph Brorson (salmedigter og biskop) dør 70 år gl.

1766-1808

Christian VII - Konge i Danmark og Norge 1766-1808

1769

Første folketælling i Danmark - Ved folketællingen var der i alt 797.584 mennesker i Danmark - heraf boede de 80.000 i hovedstaden

1769

Epidemi med børnekopper - Alene i København dør over 1.200 børn

1770

Født: Komponisten Ludwig van Beethoven fødes i Bonn i Tyskland

1770

Australien opdages af den engelske opdagelsesrejsende James Cook

1775

Den Kongelige Porcelænsfabrik grundlægges

1776

Den nordamerikanske uafhængighedserklæring vedtages d. 4. juli 1776

1779

Født: Adam Gottlob Oehlenschläger - dansk digter og skuespilforfatter.
Skrev bl.a. nationalsang 'Der er et yndigt land'

1782

Født: Digteren Steen Steensen Blicher

1783

Født: Nikolai Frederik Severin Grundtvig - Bliver en kendt salmedigter, forfatter, filosof, historiker, præst og politiker.

1788

Stavnsbåndet ophævet - en dansk lovgivning af 1733, som bandt alle mandlige bønder mellem 14 og 36, senere mellem 4 og 40 år, til at forblive under deres fødegods.

1789

Født: Bernhard Severin Ingemann - Bliver en kendt dansk salmedigter og forfatter
af historiske romaner.

1789

Den franske revolution indledes 14. juli 1789 med 'Stormen mod Bastillen'.

1790

Første dampmaskine i Danmark blev sat i gang i en smedie på Holmen i København

1794

Christiansborgs 1. brand

1795

Københavns brand 1795 - Varede fra fredag den 5. juni til søndag den 7. juni.
Branden fortærede 941 huse og gjorde knap 6.000 af hovedstadens indbyggere hjemløse.

1796

Vaccine mod kopper opfindes af engl��nderen Edward Jenner

1799-1815

Napoleonskrigene - Række af krige mellem Frankrig på den ene side og en række forskellige alliancer på den anden side (bl.a. Storbritannien, Østrig, Preussen og Rusland)

1800

På jorden menes nu at være 1 milliard mennesker

1801

Slaget på Reden - Den danske flåde besejres af briterne under Nelsons ledelse

1803

Slaveriet ophæves i Danmark, da negerimport til de Dansk-Vestindiske øer forbydes

1805

Født: Hans Christian Andersen - Bliver en verdenskendt eventyrdigter og forfatter.

1807

Københavns Bombardement - Englænderne bombarderer København i 5 dage og tager den danske flåde.

1808

Fremmede soldater indfører cigaretter i Danmark

1808-1839

Frederik VI - Konge i Danmark 1808-1839 og i Norge 1808-1814

1810

Vaccination mod kopper bliver gjort obligatorisk.

1811

Det første juletræ tændes i København

1813

Født: Søren Aabye Kirkegaard - Bliver senere regnet som den største danske filosof og som fader til den religiøse eksistentialisme.

1813

Statsbankerot i Danmark - Følgevirkning af deltagelse i Napoleonskrigene

1814

Folkeskolen indføres - Alle børn får ret og pligt til 7 års undervisning.
Landsby-degnen i sin sorte kjole blev overflødig, og undervisningen af børn blev overtaget af seminarieuddannede lærere.
I byerne er der skolegang hver dag, men på landet kun hver anden.
Analfabetismen afskaffes efterhånden

1814

Ved 'Freden i Kiel' afsluttes Napoleonskrigene for Danmarks vedkommende.
For sin deltagelse på Napoleons side må Danmark afstå Norge til Sverige

1818

Nationalbanken i København blev oprettet d. 1. august

1818-1829

Den store landbrugskrise - Følgevirkning af Napoleonskrigene.
Mange landmænd måtte gå fra hus og hjem - Gårdene blev solgt for en slik.

1819

Danmarks første dampskib 'Caledonia' indsættes på ruten København-Kiel

1820

H. C. Ørsted opdager magnetismen

1821

Død: Den afsatte franske kejser Napoleon Bonaparte dør på øen Elba - 52 år gl.

1826

Død: Ludwig van Beethoven dør 55 år gl.

1828

Skuespillet 'Elverhøj' af Johan Ludvig Heiberg opføres for første gang

1831

Kgl. anordning om oprettelse af 4 rådgivende stænderforsamlinger. Selv om stænderforsamlingerne ikke nogen formel magt, så fik de dog stor indflydelse på udviklingen i årene 1834 til 1849, hvor de bortfald med den nye grundlov.

1839-1848

Christian VIII - Konge i Danmark 1839-1848

1840

Verdens første frimærke udsendes i England

1841

Sogneforstanderskaber indføres på landet (fra 1842)

1841

De første juleudstillinger ses i København

1843

Tivoli åbner i København

1844

Den første danske højskole grundlægges i Rødding

1844

Død: Bertel Thorvaldsen - 74 år gammel - Han var en berømt dansk billedhugger, der tilbragte ca. 40 år af sit liv i Rom, hvor han udførte han en række berømte statuer.

1847

Den første jernbane i Danmark indvies (mellem København og Roskilde)

1847

Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacobsen

1848-1850

'Treårskrigen' 1848-1850 - Var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Holstenske bevægelses krav om løsrivelse fra Danmark.
Der var sejre og nederlag for begge parter, og en varig fred kom der ikke.
(se 2. Slesvigske Krig i 1864).

1848-1863

Frederik VII - Konge i Danmark 1848-1863

1848

Død: Digteren Steen Steensen Blicher - 66 år gl.

1849

Værnepligt i hele landet indføres.
Gennemsnitshøjden for en værnepligtig var 165,4 cm. - I 2000 var den 180,7 cm.

1849

Danmarks første egentlige grundlov - 'Danmarks Riges Grundlov' - blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni 1849.
Denne dato markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki.
 Hermed overførtes den virkelige lovgivende magt fra kongen til den folkevalgte rigsdags to kamre, Folketinget og Landstinget.

1850

Død: Digteren Adam Oehlenschläger - 71 år gl.

1851

Det første danske frimærke blev udgivet 1. april 1851.
Mærket var uden takker og havde værdien '4 Rigsbankskilling'.

1853

Koleraepidemi i København - Omkring 4.800 døde af sygdommen.
Årsag: Overbefolkede bydele, mangel på rent drikkevand, ingen kloakker mm.

1855

Død: Filosoffen Søren Aabye Kierkegaard - 42 år gl.

1859

Der indføres husnumre i København

1859

Den engelske forsker Charles R. Darwin udgiver værket 'Arternes oprindelse'.
Hans påstand om, at menneskerne nedstammer fra aberne vækker stor opsigt.

1862

Død: Salmedigteren B. S. Ingemann - 73 år gl.

1863

Henry Dunant grundlægger Røde Kors

1863

Danske bordeller bliver gjort offentlige og underlægges læge- og politikontrol

1863-1906

Christian IX - Konge i Danmark 1863-1906

1864

'2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar, da Østrigske og preussiske tropper med 57.000 mand gik over Ejderen - Danmark var totalt uforberedt på krig, og efter hårde kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli.

Ved en fredskonference i Wien den 30. oktober må Danmark afstå Holsten og
både Nord- og Sydslesvig, så grænsen rykker helt op til Kongeåen.
Det danske tabstal blev opgjort til 2.144 faldne og 683 døde af sygdom.

1865

Født: Carl Nielsen (senere en kendt dansk komponist)
Han dør 66 år gammel i 1931.

1866

E. Dalgas opretter Det Danske Hedeselskab

1866

Født: Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen i Aakjær ved Skive).
Senere dansk forfatter af romaner, noveller, digte og, skuespil.
Han dør 64 år gammel i 1930.

1869

Suez-kanalen i mellem Middelhavet og Rødehavet indvies den 17. november.
Det er verdens længste skibskanal, som er farbar for store skibe. Den er 162,2 kilometer lang og mellem 300 og 365 meter bred - Byggeriet af kanalen tog ti år.

1870 'Det Sjællandske Jernbaneselskab' åbner 'Sydbanen' fra Roskilde via Køge, Haslev, Næstved og Vordingborg til Masnedsund med indvielse den 4. oktober 1870. Jernbanen fik stor betydning for hele Sydsjælland - herunder Haslev by med omegn.

1871

Dansk Kvindesamfund stiftes.
Samme år grundlægges Danmarks første børnehave i København

1872

Død: Salmedigteren N.F.S. Grundtvig - 89 år gl.

1875

Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl.

1875

Kronemønten tages i brug 1. januar (til afløsning af 'Rigsbankdaleren').
1 daler sættes til 2 kroner, 1 mark til 33 1/3 øre og 1 skilling til 2 øre

1878-1879

'Østsjællandske Jernbaneselskab' anlægger en jernbane fra Køge til Fakse Ladeplads med en sidebane over Store Heddinge til Rødvig.
Banen indvies d. 30. juni 1879 med deltagelse af bl.a. kongen, dronningen

1876

Telefonen opfindes (af Graham Bell i USA)

1877

Familiejournalen (dansk ugeblad) udkommer første gang d. 7. januar 1877

1880

DSB - De Danske Statsbaner - oprettes

1881

Den første telefoncentral åbner i København med 22 abonnenter

1882

I Hjeding ved Varde oprettes Danmarks første andelsmejeri

1884

Dagbladet Politiken grundlægges af Viggo Hørup

1884

Christiansborgs 2. brand (1. brand var i 1794)

1889

Den første danske kvindelige læge, Nielsine Nielsen, åbner praksis i København

1890

Købehavn har nu 312.900 indbyggere. I forbindelse med industrialiseringen er næsten 80.000 mennesker flyttet til inden for de sidste 10 år.

1892

Sygekasseloven vedtages

1892

Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Horsens.
Han var dømt for drabsforsøg på en fængselsbetjent, og klokken 7:15 den 7. nov. 1892 blev han hans hals skåret over af bødlen, Hr. Sejstrups økse.
Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med 'hovedet på blokken'.

1896

De første 'moderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland.
På trods af at Danmark kun havde 3 deltagere med, kom der seks medaljer i hus (i vægtløftning, skydning og sabel).

1896

Dansk Arbejdsgiverforening grundlægges

1898

De Samvirkende Fagforbund oprettes (det senere 'LO')

1898

Grundstoffet Radium opdages af ægteparret CurieKommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021